En sommerfugl fra vinterland.

I Nicaragua, i Sør-Amerika, er det totalforbud mot abort.
Totalforbudet ble innført i juni 2008. Resultatet er at kvinner ikke
en gang kan ta abort når deres liv og helse er i fare. Forbudet
medfører at det ikke lenger er lov å ta abort etter incest og
voldtekt, eller når graviditeten truer kvinners liv og helse.
Helsepersonell kan ikke en gang behandle gravide med livstruende
sykdommer som kreft, malaria og HIV/AIDS dersom behandlingen kan skade
fosteret. Den strenge loven bidrar også til at jenter og kvinner som
har spontanabortert kan risikere å bli mistenkt og straffet for å ha
tatt abort.
- Over halvparten av de som anmelder seksuelle overgrep og voldtekt i
Nicaragua er under 18 år.
- En stor majoritet av de som ble gravide som følge av registrerte
tilfeller av voldtekt og incest er mellom 10 og 14 år.

Annonse
Amnesty International mener totalforbudet mot abort i Nicaragua
krenker jenter og kvinners rett til liv og helse. Derfor krever vi at
myndighetene i Nicaragua:
- umiddelbart avskaffer loven som forbyr alle former for abort.
- sikrer tilgang på gratis, trygg og lovlig abort for incest- og
voldtektsoffer, og kvinner hvis liv og helse er i fare som et resultat
av graviditeten.
- ivaretar ytringsfriheten til de som kritiserer loven.
- tilbyr omfattende støtte til jenter og kvinner som har blitt berørt
av loven.

For en liten stund tilbake, fargela jeg en sommerfugl for å vise at jeg støtter Amnesty`s arbeid for å oppheve totalforbudet mot abort i Nicaragua.

Den ble barnslig og faregrik og full av medfølelse og støtte!

http://www.amnesty.no